WIJHARS KIELCE

Deklaracja dostępności WIJHARS w Kielcach

Deklaracja dostępności WIJHARS w Kielcach

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WIJHARS w Kielcach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mieści się w przy ul. Zagnańskiej 91, 25-558 Kielce. Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Zagnańskiej. Siedziba WIJHARS w Kielcach jest dwupiętrowa. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich możliwy jest jedynie na parter, ponieważ budynek pozbawiony jest windy. Przed wejściem są schody składające się z dwóch stopni. Do budynku wchodzi się przez pierwsze rozwierane drzwi do wiatrołapu, a następnie przez drugie rozwierane drzwi, które są zabezpieczone domofonem. Domofon umieszczony jest na ścianie po prawej stronie. Po wejściu po lewej stronie znajduje się klatka schodowa. Na parterze i pierwszym piętrze zlokalizowane jest Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS, natomiast na drugim piętrze Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Sekretariat Inspektoratu znajduje się w pokoju nr 6, na końcu korytarza po lewej stronie. W razie konieczności pracownik Inspektoratu zejdzie i pomoże w załatwieniu sprawy.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy strony internetowej  www.wijharskielce.pl mieli pełny dostęp do jej treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności niniejszej strony internetowej.

 

Autor: Administrator