WIJHARS KIELCE

Rolnictwo Eklogiczne

Rolnictwo ekologiczne to najbardziej przyjazna środowisku produkcja rolnicza. Dzięki uprawie bez agrochemii i kontrolowanym metodom produkcji, rolnictwo ekologiczne przyczynia się do zachowania bioróżnorodności i ochrony zasobów naturalnych, a także produkcji żywności o wysokiej jakości.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych realizuje następujące zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego:

W ramach nadzoru nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi Główny Inspektor JHARS

Akty prawne

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się wykaz aktów prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego Wykaz aktów prawnych