WIJHARS KIELCE

REJESTRY I EWIDENCJE

Rejestry i ewidencje

1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

• Rejestr rzeczoznawców,
• Ewidencja zgłoszeń działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi.