Informacja o WIJHARS Kielce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach jest budżetową jednostką organizacyjną rządowej administracji zespolonej podległą Wojewodzie Świętokrzyskiemu, który nią kieruje, koordynuje i kontroluje jej działalność oraz zapewnia warunki do skutecznego działania.
Centralnym organem administracji rządowej, koordynującym i nadzorującym działalność Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie spraw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.